Region Västmanland

Nära sex miljoner i personalutköp: Tämligen små pengar

1:40 min
  • En kartläggning från P4 Örebro visar att Sveriges regioner förra året köpt ut personal över 100 miljoner kronor, varav Västmanland gjort utköp för nära sex miljoner.
  • Att köpa ut en anställd innebär att man ger personen en summa pengar för att självmant sluta.
  • "Den årliga lönekostnaden är drygt 2,7 miljarder, så fem miljoner i det sammanhanget är tämligen små pengar", säger Björn Forsberg förhandlingschef på region Västmanland.