Brittiska talmannen tog farväl

Slut på ”Ordeeeeeerrrr!” för John Bercow

2:23 min

Talmannen i det brittiska underhuset John Bercow slutar idag efter 10 år på sin post. Han har under hela brexitperioden blivit en central person i det brittiska politiska livet och blivit världsberömd för sin stil. Men han har anklagats av brexitsidan för att ha varit partisk, vilket han förnekar.

– Ja, för en brexitfascinerad värld är det framförallt så här som John Bercow, kommer minnas, äskandes ordning och reda i parlamentet på sitt så karakteristiska sätt.

Och det var just brexitfrågan, den så splittrande, känslomässiga och uppenbart svårlösliga och som kom till parlamentet i ett läge då Underhuset ofta saknat en tydlig politisk majoritet, som gjorde talmannens roll och betydelse större och mer synlig och John Bercow hade uppenbarligen inga problem att fylla och gilla denna större roll.

Han utökade tydligt till exempel antalet extrainsatta debatter och utfrågningar av premiärminister och andra ministrar, underlättade för oppositionen att ta över dagordningen i parlamentet från regeringen ibland och tolkade flera av de, ofta gamla reglerna och konventionerna för Underhusets arbete, på nya sätt.

Och det var inte alltid populärt i regeringen.

– Vi är visserligen oeniga om vissa av de regeluppfinningar du kommit med, men det är inget tvivel om att du har tjänat den här kammaren väl, sa Boris Johnson, både hyllande och kritiserande i samma mening, igår.

Brexitsidan i brittisk politik har många gånger kritiserat Bercow för partiskhet i brexitfrågan, men han har försvarat sig med att säga att det är hans jobb som talman att på alla sätt värna Parlamentets makt gentemot regeringen. För det har han hyllats av den politiska oppositionen.

Han har också moderniserat Underhuset på andra sätt, bland annat lät han göra om en populär bar till en förskola för unga parlamentsledamöters barn.

Men hur man än vrider och vänder på det, John Bercow kommer gå till historien som en stark och omdiskuterad talman och på måndag väljs hans efterträdare.

Favorit är den nuvarande vice talmannen, Labourpolitikern Lindsey Hoyle.

Men vem som än väljs så tror få att man i framtiden kommer få höra tillrättavisningar av ledamöter, a la John Bercow.

– Skärp dig och börja med yoga istället, du skulle vinna på det, sa John Bercow en gång till en högljudd ledamot.