Privatisering av Arbetsförmedlingen

Professorn: För snabbt och för ogenomtänkt

1:45 min

Arbetsförmedlingen är på väg att privatiseras. För snabbt och ogenomtänkt, menar Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi på Stockholms universitet.

Imorgon lämnar Arbetsförmedlingen in sin rapport till regeringen om hur privatiseringen ska gå till.

– Jag är inte övertygad om att det behöver bli bättre med privata utförare. Den forskning som finns säger inte att privata utförare skulle vara bättre, det tyder snarare på det omvända, säger Lars Calmfors.

– Men det kan ju innebära att man inte hittat det bästa systemet för att använda privata utförare. Så det är möjligt att det kan bli bra så småningom. Jag skulle hellre velat se en gradvis process där man prövar sig fram. nu går det väldigt fort.

– Efter att Moderaterna och Kristdemokraterna drog ned anslagen i deras budget, tillförde obegripligt nog inte regeringen några ytterligare medel i vårbudgeten. Det betydde att neddragningen blev väldigt drastisk, och skapar ett glapp till något nytt kommer igång. Det glappet kommer mitt i en begynnande lågkonjunktur samtidigt som många nyanlända ska ut på arbetsmarknaden, så de kommer inte att få den hjälp de skulle behöva.