STUDIO ETT FREDAG 1 OKTOBER

Arbetsförmedlingen släpper egen analys inför reform

20 min
  • Idag släppte Arbetsförmedlingen sin egen analys av läget och förutsättningarna för reformen som ska sjösättas 2021.
  • Privata aktörer ska ta över och sköta hela arbetsförmedlandet. Arbetsförmedlingen ska backa från själva matchnings-jobbet och enbart sköta myndighetsutövningen, betala ut ersättningar och sköta tillsyn.
  • Hör samtal med Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, Maria Mattson Mähl, grundare och huvudägare av rekryteringsföretaget AlphaCE, även styrelseledamot i Svenskt Näringsliv. Hör även en bandad intervju med Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.