Sjösätts 2020

Arbetsförmedlingen om reformen: Möjlig att genomföra

2:26 min

Idag kommer Arbetsförmedlingens egen analys av förutsättningar för de förändringar som väntar. Privata aktörer ska sköta all förmedling av jobb och Arbetsförmedlingen ska inte ägna sig åt jobbmatchning utan bara åt myndighetsutövande och tillsyn.

Det är på uppdrag av regeringen som Arbetsförmedlingen har analyserat förutsättningar och frågeställningar inför de kommande förändringarna.

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, menar att det blir de fristående och privata aktörerna som kommer utföra matchning och rustning för de arbetssökande, medan Arbetsförmedlingens fokus kommer ligga på tillsyn.

– Vår huvudsakliga roll blir att göra en bedömning av de arbetssökande så de får rätt gruppering i hur långt ifrån arbetsmarknaden de står, och utifrån det ge resurser till privata eller fristående aktörer. Och sedan ska vi handla upp och följa upp de aktörerna.

Arbetsförmedlingens ansvar kommer också bli att se till driva de digitala självservicetjänsterna.

Under 2020 ska reformen sjösättas och vara fullt igång under 2021. Mikael Sjöberg menar att tiden är knapp.

– Tidsfaktorn är en stor risk i hela det här projektet, men det är möjligt att genomföra.