Leder till ökad press på lärare

Lärarförbundet: Introduktionen för nyanlända är för kort

1:47 min

I Jönköping kommer nyanlända elever allt oftare ut i klasser i grundskolan efter bara två veckor på mottagningsskola. Det ger ökad stress för lärarna, enligt Lärarförbundet.

Flera av Lärarförbundets medlemmar upplever en ökad press sedan nyanlända börjat komma ut i klasserna bara efter två veckor på kommunens mottagningsskola. Ofta är deras kunskaper i svenska då mycket låg.

– Det blir en betydande arbetsbelastning. Ansvaret faller på lärare som står ganska ensam i den här situationen och måste hitta strategier för att ge eleverna det bästa stödet i undervisningen, säger Cecilia Larsson på Lärarförbundet i Jönköping.

Sedan 2016 har nyanlända kunnat stanna i snitt i 4-6 veckor på mottagningsskolan och sen gå ut till särskilda förberedelseklasser. Där har de varit kvar där tills deras språkkunskaper förbättrats, vilket kunde vara flera månader om så behövdes.

Men nu är det upp till varje rektor att organisera introduktionen och dom flesta förberedelseklasserna har lagts ner eller kommer att läggas ner. Enligt Lärarförbundet är det risk för nyanlända elever med mycket låga kunskaper i det svenska språket får en dålig start i skolan.

– Många lärare ger uttryck för att det skapar en otrygghet och att eleverna riskerar att bli segregerade i den nya skolmiljön, säger Cecilia Larsson.