Kortare skolintroduktion för nyanlända kritiseras

Grundskolechefen: Bäst om ansvaret ligger på skolorna

1:24 min

Minskad invandring gör att skolintroduktionen för nyanlända måste ändras, enligt grundskolechefen David Norrfjärd.

Jönköpings kommun svarar nu på kritiken från Lärarförbundet om att nyanlända elever kommer ut i klasserna efter bara två veckor på kommunens mottagningsskola.

Enligt grundskolechefen David Norrfjärd måste kommunen organisera om introduktionen för nyanlända elever eftersom asylinvandringen minskat drastiskt sedan 2015-2016.

Det är även ett krav från Skolverket att eleverna ska komma ut tidigt på skolorna.

Dessutom använder inte längre kommunen den elevpeng som följer med de nyanlända i fyra år. Elevpengen går till de enskilda skolorna.

De skolor där pedagoger upplever stress på grund av den nya organisationen kan få stöd av kommunen.