Växtodling

Svamp i jorden får tomater att frodas i salta förhållanden

2:12 min

Det pågår forskning runtom i i världen för att utveckla grödor och odlingssystem som kan producera mat även när åkerjorden blivit försaltad och det bara finns saltvatten att vattna med.

Nu har forskare upptäckt att tomater som vattnas med saltvatten växer bättre när de tillsatt en särskild svamp i jorden.

Svampen, Piriformospora indica, utvecklas och lever i symbios med tomatplantan som får lättare att ta upp näring och blir mindre känslig för stress.

– Det är ju positivt. Man ser att det är mer rottillväxt, biomassan ökar och även enzymer som bekämpar olika typer av stress har fått en boost uppåt, säger Henrik Aronsson som är professor i växtmolekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Tomaterna i studien behövde just klara stress - och inte vilken stress som helst, utan saltstress.

Forskargruppen i Mellanöstern vattnade tomaterna med saltvatten, en tredjedel så salt som havsvatten. Saltvatten påverkar de flesta växter negativt, men tomaterna i studien som växte tillsammans med svampen fick 65% högre tomatskörd jämfört med de som växte i jord utan svampen.

Det här en liten studie och Henrik Aronsson ser fram emot mer storskaliga tester eftersom utbredningen av försaltade marker ökar i världen, både genom att havsvatten svämmar över jordbruksmark och för att konstbevattning under lång tid tillfört ökande mängder salt.

– Det finns en stor potential om man kan lyckas få fram ett koncept där man kan odla på de här saltmarkerna framöver, säger Henrik Aronsson.

Referens: Scientia Horticulturae, Volume 256, 15 October 2019, DOI:10.1016/j.scienta.2019.05.059