Nya lagar

Ryska staten skärper kontrollen över internet

2:49 min

I Ryssland har den statliga kontrollen över landets internettrafik nu stärkts i än högre grad än tidigare. Denna höstmånad har hårt kritiserade lagar om den ryska internet-trafiken trätt i kraft.

Moskvabon Maxim gillar inte de nya lagarna.

– Jag tycker att internet måste vara globalt, om det upphör så behöver vi inte internet längre, säger Maxim till nyhetsbyrån Reuters.

Det finns i lagen, som nu trätt i kraft, möjligheter att helt koppla loss Ryssland från det globala internet. Ett eget adressystem ska byggas upp, något som gör ett avskilt ryskt internet möjligt. Vilket är något som troligen skulle irritera mängder av ryssar.

Internettrafiken ska styras via fysiska punkter där statliga myndigheter har kontroll. Där ska företag installera utrustning som stärker möjligheterna för ryska myndigheter att spåra, sortera och styra trafiken.

Lagen har kritiserats för den ger staten större kontroll över internet och för att den begränsar den ryska yttrandefriheten. Människorättsorganisationer pekar på den som en farligt vag lagstiftning, som utan insyn, i praktiken kan legitimera vilken form av censur eller kontroll som helst.

Från politiskt Putin-vänligt håll förnekas att det handlar om utökad kontroll.

– Meningen med det här är att säkerställa att internet är tillgängligt för ryssar oavsett situation i Ryssland eller utomlands, säger Leonid Levin, som leder den kommitté där lagen behandlats i den ryska duman.

Han menar alltså att det bara handlar om ett sätt att göra internet driftsäkert. Bland annat pekar man på att statlig information och elektroniska bank-tjänster ska kunna fortsätta fungera i händelse av konflikt eller krig.

Internet är en viktig del av det offentliga rummet, alltså det där utrymmet där folk i den bästa av världar ska kunna fritt uttrycka sina åsikter. I Ryssland har det rummet, sedan Vladimir Putin kom till makten för 20 år sedan, blivit alltmer begränsat och kontrollerat av den ryska staten.

Internet, som var i sin linda när Putin tillträdde, har blivit allt viktigare i takt med att ryska medier i vardagen kontrolleras, blockeras eller köps upp av statliga bolag. Oberoende journalistik och det politiska samtalet kan med den nya lagstiftningen få det ännu svårare än vad det redan är.

Ryssland vill, som många andra nationer, så klart säkra tillgången till digital kommunikation, det vill nog alla. Men det som skiljer Ryssland åt från andra är att yttrandefriheten är begränsad och att institutioner som polis och rättsväsende inte är politiskt oberoende.