HANDELSBLOCK

Inget avtal efter ASEAN-mötet

1:28 min

Under helgens toppmöte med ledare för de sydasiatiska länderna inom ASEAN, stod det klart att tio ASEAN-länder och sex andra handelspartners som Indien och Kina kommer att gå vidare med planerna om ett regionalt handelsblock.

Gruppen av länder kalla sig RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. När länderna kommer överens om ett samarbetsavtal så blir det världens största frihandelsavtal. RCEP är ett frihandelsavtal mellan de tio medlemsländerna i ASEAN och sex andra länder, Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Australien och Nya Zeeland. När avtalet nås kommer RCEP att täcka nästan hälften av den globala ekonomin.

Förhoppningen var att man under det pågående ASEAN-mötet i Bangkok skulle kunna skriva under avtalet. Men det kommer inte att ske. Anledningen är att Indien inte är nöjda med vissa detaljer i avtalet. Man oroar sig för sin tillverkningsindustris konkurrenskraft, och man är rädd för att det kommer att bli ett stort inflöde av billiga varor från Kina, säger en anonym källa till Bangkok Post.

Nu hoppas alla parter att frihandelsavtalet ska kunna skrivas under Vietnam i februari. När det sker kommer det att innebära att avtalet inkluderar nästan två tredjedelar av världens befolkning och nästan hälften av världens ekonomi.

Avtalet har förhandlats sedan 2012 och den senaste tiden har det blivit mer aktuellt med anledning av handelskonflikten mellan USA och Kina.