Den globala uppvärmningen

Klimatprognoserna kan snart bli mer exakta

1:38 min

Hur mycket jordens klimat värms upp av en viss mängd utsläppta växthusgaser på riktigt lång sikt har forskningen haft svårt att besvara. Men snart får vi tydligare besked enligt klimatforskare.

Hör mer i Vetandets värld!

Människan är på god väg att fördubbla mängden koldioxid i atmosfären jämfört med förindustriell tid. Om vi hamnar där, kommer det då att bli 1,5 eller hela 4,5 grader varmare på jorden på hundratals års sikt?

I den senaste stora rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, där man slagit samman resultaten från bland annat ett stort antal klimatmodeller, anges hela det spannet som sannolikt. Bättre än så har man hittills inte lyckats ringa in jordens så kallade klimatkänslighet.

Men nu har uppvärmningen pågått så länge att forskarna har möjlighet att stämma av sina datormodeller mot observerade förändringar i klimatsystemet.

Thorsten Mauritsen, lektor i klimatvetenskap vid Stockholms universitet, har tillsammans med sina kollegor tittat på modellkörningar från 1970 och framåt.

– Vi vet ju också vad uppvärmningen har varit sedan 1970 och då kan man använda det här sambandet i klimatmodellerna till att avgränsa klimatkänsligheten, förklarar han.

Och sedan titta framåt?

– Precis, säger Thorsten Mauritsen.

Han som är en av de utvalda författarna till nästa stora klimatrapport som börjar publiceras om ett och ett halvt år, tror att vi då kan få mer precisa prognoser för framtidens klimat.

– Jag hoppas verkligen att vi ska kunna avgränsa det bättre än vi har gjort tidigare, säger han.