Avfallsanläggning nära

Buller och sopor intill planerad begravningsplats

1:01 min
  • Svenska kyrkan i Kiruna söker en ny plats för ett krematorium med begravningsplats på grund av stadsomvandlingen.
  • En ny en plats nära Kurravaaravägen har pekats ut, inte långt från avfallsanläggningen.
  • Men avfallsanläggningen ska om några år inte fungera som idag enligt Tekniska verken i Kiruna.