vår plats i rymden

Voyager 2 hälsar från solsystemets gräns

2:18 min

För ett år sedan passerade rymdsonden Voyager 2 solsystemets yttersta kant. Nu kommer de första vetenskapliga resultaten från sonden om hur det ser ut där.

Voyager 2 lämnade vårt solsystem för exakt ett år sedan, den 5 november 2018. Nu kommer de första vetenskapliga resultaten från sonden om hur det ser ut vid solsystemets gräns.

För även om det inte går att se med ögat, kan man faktiskt säga att vi lever i en bubbla. En bubbla som tar slut där solvinden inte når längre. Det vill säga den ström av laddade partiklar som hela tiden forsar ut från solen.

– Solvinden blåser upp en bubbla i vad man kallar för det interstellära mediet, alltså den gas som finns mellan stjärnorna. Det är den bubblan man nu har korsat kanten på, berättar Anders Eriksson som är forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala.

Vad som händer vid kanten är en fråga om solvindens ström av partiklar och solens magnetfält. Där krafterna från dem tillsammans är lika stora som krafterna från de laddade partiklarna i den omgivande rymden, där uppstår det en med astronomiska mått mätt skarp gräns.

Gränsen kallas för heliopausen. När Voyager 2 passerade den för ett år sedan fick den med sig en serie efterlängtade mätdata på vägen.

De är efterlängtade eftersom Voyager 2 bara är det andra föremålet från jorden någonsin som har nått den här gränsen. Det första var systersonden Voyager 1 för några år sedan.

Voyager 2:s mätdata ger bland annat en dubbelkoll av resultaten från Voyager 1. Som att tätheten av partiklarna vid den här solsystemsgränsen är större än precis innanför, och förklaringen till varför bubblan trots det inte kollapsar.

– Gasen mellan stjärnorna är då tätare än vad solvinden är längst ute. Och då kan man undra vad det är som håller det här uppspänt? Jo, det är att istället hjälper solens magnetfält till på insidan. Det stämmer ganska bra överens med det totala trycket på insidan och det totala trycket på utsidan, säger Anders Eriksson.

Referenser:

John D. Richardson et al. Voyager 2 plasma observations of the heliopause and interstellar medium. Nature Astronomy 4 november 2019. DOI: 10.1038/s41550-019-0929-2

D. A. Gurnett et al. Plasma densities near and beyond the heliopause from the Voyager 1 and 2 plasma wave instruments. Nature Astronomy 4 november 2019. DOI: 10.1038/s41550-019-0918-5

L. F. Burlaga et al. Magnetic field and particle measurements made by Voyager 2 at and near the heliopause. Nature Astronomy 4 november 2019. DOI: 10.1038/s41550-019-0920-y

Stamatios M. Krimigis et al. Energetic charged particle measurements from Voyager 2 at the heliopause and beyond. Nature Astronomy 4 november 2019. DOI:/10.1038/s41550-019-0927-4

Edward C. Stone et al. Cosmic ray measurements from Voyager 2 as it crossed into interstellar space. Nature Astronomy 4 november 2019. DOI: 10.1038/s41550-019-0928-3