”Tråkigt budskap”

Förbifart Stockholm försenas fyra år

2:03 min

Ekot kan i dag berätta att ett av Sveriges största pågående infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm, kommer att bli fyra år försenat och flera miljarder dyrare.

Förseningen och fördyringen beror, enligt Trafikverket, till största delen på att en byggfirma begick flera allvarliga fel vid ett av tunnelbyggena.

– Det är naturligtvis tveeggat. Vi har en verksamhet som går med full fart. Men vi har en situation då vi i dag behöver göra andra bedömningar vad gäller tid och kostnad än vad vi gjorde när projektet startade. Och det är naturligtvis ett tråkigt budskap, säger projektchefen för Förbifart Stockholm, Johan Brantmark på Trafikverket.

Förbifart Stockholm är ett av de största infrastrukturprojekt som just nu pågår i Sverige. Tunnlarna, som tillsammans bildar en nästan två mil lång underjordisk väg förbi Stockholm, syftar till att snabba på resvägen för trafik som ska förbi och inte in i huvudstaden.

I dag är fordon annars tvungna att ta sig igenom de mer centrala delarna via Essingeleden, en motorväg som med åren utvecklats till en bromskloss för trafiken.

Projektet med Förbifarten började 2016 och planen var att den skulle stå klar för trafik år 2026, det vill säga om sju år. Kostnaden har tidigare beräknats till 34,4 miljarder kronor.

Men uppdraget att bygga Förbifarten, som genom Trafikverket getts till flera olika entreprenörer, har kantats av problem. Det enskilt största problemet har varit tunnelarbeten på Lovön, där Lovö Samverkan AB (LSAB) med två italienska entreprenörer som utförare, hade uppdraget. I våras hävde Trafikverket avtalet med LSAB – anledningen sades då främst vara brister i arbetsmiljön.

Efter en flera månader lång analys av läget för bygget av Förbifarten så har nu Trafikverket räknat på hur alla problem påverkar den slutgiltiga tidsplanen och slutkostnaden.

Och Ekot kan i dag berätta att kostnaderna skenar rejält. Projektet kommer nu att bli drygt tre miljarder dyrare än tidigare beräknat. Totalkostnaden hamnar nu i stället på 37,7 miljarder. Och år 2026 kommer den inte att stå klar. I stället blir den nu färdig fyra år senare - 2030.

Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm, tycker trots det här att Trafikverket arbetat bra med projektet.

– Jag tycker att vi har ett väldans duktigt team, som jobbar med det här på ett ansvarsfullt sätt. Vi berättar nu om de bedömningar vi gör idag, säger Johan Brantmark.

Men om Förbifarten nu blir fyra år försenad, hur menar du att ni har arbetat med det här på ett bra och effektivt sätt?

– Alla stora projekt är förenade med risker. Och det är min uppgift att hela tiden berätta om vår bästa prognos, och det gör vi nu.

LSAB, som hade hand om tunnelbygget vid Lovön, ligger – enligt Trafikverket – bakom två av de fyra extra år Förbifarten nu kommer att ta att färdigställa. Andra problem, som också lägger till tid på tidsplanen, gäller passager under Mälaren – som visat sig mer svårjobbade än beräknat – samt olika tekniska lösningar som krävs för att färdigställa projektet på ett säkert sätt, uppger verket.

På plats vid Lovön har Trafikverket också konstaterat att den tidigare entreprenören begått flera allvarliga fel i tunnelbygget. Exempelvis så var förstärkningen av berget i tunnlarna inte gjord på rätt sätt. Företaget använde fel bergbult, berättar Johan Brantmark.

En tillfällig ny entreprenör har därför, enligt uppgifter till Ekot, behövt sätta i drygt 4 000 nya bergbultar i berget – i syfte att förstärka tunnlarna. Men Trafikverket vill i nuläget inte kommentera just de siffrorna.