Ost- och Sydeuropa

Kravet: Behåll EU-stödet till fattigare länder

2:22 min

EU-stöd som går till fattigare länder måste vara kvar på samma nivå som idag. Det budskapet kommer från länderna i Öst- och Sydeuropa som just nu träffas för att samordna sig inför förhandlingar om EU:s budget för de kommande åren. Gruppen kräver också att de rabatter, som bland annat Sverige får på sin EU-avgift, slopas.

Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš inviger mötet som just nu pågår i Prag. Där träffas 17 länder från Öst- och Sydeuropa för att snacka ihop sig inför de svåra förhandlingar om EU:s nästa långtidsbudget som sätter de ekonomiska ramarna för åren 2021-2027. 

Ledarna som delar på mötet kommer från EU-länder som är så kallade nettomottagare, det vill säga de får tillbaka mer pengar i EU-stöd än de själva betalar in till den gemensamma budgeten. 

De beskriver dock sig själva som sammanhållningsvänner och deras främsta budskap idag är att EU:s sammanhållningsstöd, som går till fattigare länder och regioner för att jämna ut ekonomiska skillnader inom EU, ska bibehållas. 

På mötet deltar även EU:s budgetkommissionär Günther Oettinger. Förra året la kommissionen fram förslag på långtidsbudget där
sammanhållningspolitiken var den största budgetposten på över 440 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 35 procent av hela EU:s budget.

Det innebär dock enligt kommissionens beräkning en minskning på sju procent vilket länderna i Öst- och Sydeuropa alltså motsätter sig.
De argumenterar för att stödet behövs för att skapa tillväxt och jobb liksom för att möta klimatförändringar. 

De tycker också, liksom EU-kommissionen, att de rabatter som Sverige och andra länder får på sina EU-avgifter borde slopas. 

Gruppen är därmed en motpol till den mer sparsamma grupp av EU-länder som Sverige tillhör tillsammans med Danmark, Nederländerna, Tyskland och Österrike, som vill hålla nere EU:s budget och behålla rabatterna. 

Enligt regeringens beräkningar skulle slopad svensk rabatt kunna innebära att EU-avgiften ökar uppåt 40 procent, i kronor räknat ungefär 15 miljarder per år. 

I ett inspel i budgetdebatten presenterade dock EU-kommissionen färska siffror idag där man betonar att Sverige hör till länderna som betalar allra minst i EU-avgift. Och i budgetförslaget för de kommande åren skulle Sveriges avgift, utan rabatt, ligga i linje med snittet inom EU. 

Inspelen och mötena är tecken på att förhandlingarna om långtidsbudgeten börjar gå in i ett mer intensivt skede. Frågan ska också upp på högsta nivå när EU:s ledare träffas på toppmöte i mitten av december.