Ronden dras in

Sjukresor med sop- och glassbilar upprör

2:05 min

För att minska sjukresekostnaderna finns ett förslag om att avveckla Rondenlinjerna i regionen. Istället ska fler sjukresenärer åka mer kollektivt och en framtidsvision skulle kunna vara att ta sig till hållplatserna med sopbil, glassbil eller postbil.

Det här förslaget har rört upp många känslor, bland annat i Strömstad där linjen Ronden 6 från Strömstad till Uddevalla sjukhus och Näl nu riskerar att läggas ner. Detta var Strömstads Tidning först med att berätta. En som ifrågasätter framtidsvisionen som tas upp i underlaget som tjänstemännen tagit fram är socialdemokraten Mats Granberg, kommunstyrelsens vice ordförande i Strömstad.

– Man blir ju förvånad, alltså det här förslaget med glassbil och sopbil, man funderar ju på hur tjänstemännen tänker med ett sådant förslag. Du måste ju vara väldigt frisk för att kunna ta dig upp i en glassbil, säger Mats Granberg.

P4 Väst söker både Linda Jansson (M), ordförande i Norra hälso-och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).