Ny rapport

Många livsmedelstransporter är tomma

2:02 min

Livsmedelstransporter kan bli mycket mer resurseffektiva. Det slår Kungliga ingenjörs vetenskapsakademi IVA fast i en ny rapport, där tydligare definitioner av fyllnadsgrad föreslås.

– Om en lastbil är lastad med tomma lastbärare, så räknas den som full idag. Så många av de fulla transporterna är inte helt fulla. Så vi behöver både öka fyllnadsgraden och minska de tomtransporterna, säger Jacqueline Oker-Blom, projektledare på IVA.

Enligt rapporten räknas till exempel tomma lastburar till last och ger en missvisande bild i statistiken. Enligt den officiella statistiken är andelen tomma lastbilar 10 procent inom livsmedelstransporter, men då räknas exempelvis dom som kör tomma burar som lastade.

För att öka fyllnadsgraden vid livsmedelstransporter menar IVA att det krävs standardisering av mått, inom livsmedelsindustrin transporteras varor  ofta i till exempel burar som inte går att stapla på varandra och resultatet blir att halvfulla lastbilar trafikerar svenska vägar som i sin tur resulterar i ökad trafik, utsläpp och kostnader.

Tanken är att om man standardiserar måtten på lasten kan man också optimera utrymmet i fordonen, men då krävs att man standardiserar på till exempel lastpallar och burar samt att producenter börjar tänka hur varor förpackas och minskar mängden luft i paketeringen av  till exempel frukostflingor.

Jacqueline Oker-Blom menar att transportföretagen själva har ett intresse av att maximera lasten, och för att det ska bli möjligt måste en rad förändringar till.

– Där kan till exempel digitaliseringen och delning av transportdata hjälpa till för då kan man optimera logistiken mycket bättre. Nu framöver när man kan spåra, inte bara lastbilar utan även varje förpackning mer eller mindre så kan man hur den transporteras och kan an då synliggöra tomreturer så kanske någon annan kan få chansen att följa med i den transporten.