P1-MORGON ONSDAG 6 NOVEMBER

Personer som bedömts hota landets säkerhet går inte att utvisa enligt lag

9:24 min
  • De sex personer som suttit frihetsberövade och bedöms vara ett hot mot Sveriges säkerhet av SÄPO har nu försatts på fri fot.
  • Detta för att det inte går att utvisa personer som riskerar att utsättas för förföljelse i det landet de utvisas till. 
  • Vi reder ut de juridiska reglerna med Mark Klamberg, professor i folkrätt och Migrationsverkets bedömning i sådana här fall med Anita Linder, lagman migrationsöverdomstolen.