Unicef i ny rapport

Unicef: Barn ges dåligt stöd vid utvisning

2:16 min

Barn får inte tillräckligt stöd av svenska myndigheter under utvisningsprocessen. Rapporten har jämfört fyra olika EU-länder

I Sverige får barn som delges utvisningsbesked många gånger inte veta vad som ska hända, eftersom information endast ges till föräldrarna.

– Man ser inte barn som individer med egna rättigheter – barnen blir bihang till sina föräldrar – och det tycker vi är allvarligt, säger Christina Heilborn, chefsjurist vid Unicef Sverige.

Även om Sverige framhålls som ett land där asylsökande barn ges rätt till utbildning, sjukvård och socialt stöd under hela vistelsen, har vi ändå den snävaste lagstiftningen när det gäller möjligheten att låta barn stanna av humanitära skäl, till exempel för att de är svårt sjuka eller har vistats länge i landet.

– Sverige utmärker sig ändå som ett land som många av oss trodde skulle vara starkare när det gäller att ha ett barnrättsperspektiv.

I Nederländerna finns en särskild myndighet, skild från motsvarigheten till Migrationsverket, som arbetar specifikt med återvändande. Myndigheten tar särskilt ansvar för barn i utvisningsprocess och följer också upp situationen för ensamkommande barn efter återkomsten i ursprungslandet.

Det görs inte från Sveriges sida, och Christina Heilborn pekar ut det ansvaret som en i raden av åtgärder Unicef anser att Sverige bör vidta.

– Det behövs framför allt en barnanpassad återvändandeprocess, där barn ses som individer och får information, stöd och hjälp direkt riktat till dem. Det handlar också om att få utbildning och kompetensutveckling hos personal och myndigheter, och sedan även en uppföljningsmekanism som måste inrättas så att det går att se att de barn som utvisats har blivit det på ett korrekt sätt.