Migration

Kritik mot Greklands nya asyllag

2:19 min

Grekland vill försvåra för de som kommer till landet utan skyddsbehov. Över 80 000 asylsökande väntar i läger, och människorättsgrupper är mycket kritiska.

Asylansökningar ska nu hanteras snabbt - inom 60 dagar. De som bedöms inte ha behov av skydd ska föras tillbaka till Turkiet. Eller placeras i förvar där de ska kunna hållas upp till ett och ett halvt år, enligt den nya lagen.
Den nya högerregeringen har på kort tid drivit fram denna skärpning. Dels för att tillfredsställa sina egna väljare, dels för att det åter har börjat komma fler båtar med syrier, irakier, afghaner och andra.

Situationen är kärv i de överfyllda lägren på öarna Lesbos, Samos, Kos och tusentals asylsökande har omplacerats till fastlandet.
Men trots det spända läget är kritiken stark från människorättsorganisationer, som pekar på att den nya asyllagen leder till rättsosäkerhet.

– Att polis och militär nu ska göra de första intervjuerna med asylsökande är ytterst problematiskt, säger Eirini Gaitanou på Amnesty Greklandskontor.

Polis och militär är inte utbildade i att bedöma människors asylbehov eller kunniga i internationell skyddslagstiftning, befarar Amnesty. Hittills har asylintervjuerna gjorts av Greklands asylbyrå och av EU:s asylkontor EASO.
Att överklaga ett beslut blir under den nya lagen också betydligt mer komplicerat, säger hon.

– Vi oroar oss för att asylprocessen inte kommer att skötas opartiskt, säger Eirini Gaitanou vidare.

Greklands utgångspunkt är att många av de asylsökande egentligen kommer av ekonomiska skäl, men kritikerna ifrågasätter detta med tanke på att merparten är från Syrien, Irak och Afghanistan - konflikthärdar med strider och oro.