Parisavtalet inte tillräckligt

Forskare: Akut klimatkris på jorden

1:02 min

Jorden är inne i en akut klimatkris. Det slår över miljöexperter fast i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience.

Artikeln manar till stora omedelbara insatser och har signerats av över 11 000 akademiker och forskare från 153 länder.

Sedan den första globala klimatkonferensen i Genève 1979 har forskare och politiker debatterat och förhandlat, men trots skrivelser som Kyotoprotokollet 1997 och Parisavtalet 2015 har ingenting reellt hänt, konstaterar forskarna.

Under ledning av de amerikanska ekologerna William Ripple och Christopher Wolf vid Oregon State University föreslår de en lång rad åtgärder — från att gå från fossila bränslen till förnybara bränslen och att skydda jordens ekosystem och skogar, till att äta mycket mindre kött än i dag och gradvis stabilisera befolkningstalen i världen.

De åtaganden som gjorts i Parisavtalet om att hejda den globala uppvärmningen är enligt forskarna inte tillräckliga.

Förtydligande: Sedan den här artikeln publicerades har det framkommit att inte alla 11 000 personer som skrivit under artikeln i Bioscience är forskare.