Pressmeddelande 2019-11-06

Sveriges Radio inrättar ny strategisk tjänst för att fördjupa det digitala nyhetsarbetet

Den digitala utvecklingen inom media utvecklas snabbt och ställer nya krav på Sveriges Radios nyhetsarbete. Därför inrättas en ny expertroll inom programenheten för att vidareutveckla hela det digitala nyhetsarbete som Sveriges Radio idag gör. Olle Zachrison, idag Ekochef, kommer att tillträda tjänsten från och med 7 november.

Nyheter är och förblir kärnan i Sveriges Radios verksamhet, både i vanlig linjär radio men också i den allt hårdare digitala och globala konkurrensen som är en verklighet även på den svenska mediemarknaden. För Sveriges Radio är det centralt att utveckla och fördjupa hela nyhetsverksamheten i ett samspel mellan företagets samtliga ansvariga utgivare och ett antal centrala strategiska utvecklarroller.

Sveriges Radio har redan ett antal utvecklingstjänster med fokus på den strategiska utvecklingen av det linjära utbudet. Nu väljer företaget att inrätta en ny tjänst med fokus på att utveckla nyhetsarbetet digitalt, såväl det snabba, som det guidande och fördjupande.

– Nyhetsarbetet går rakt in i hjärtat på public service-uppdraget och den digitala utvecklingen är snabb, spännande och föränderlig. Det ska därför bli väldigt inspirerande att få driva arbetet vidare i denna nya roll. Att nå ut ännu bredare med trovärdiga och fördjupande nyheter med hjälp av ny teknik är avgörande för Sveriges Radios framtid, säger Olle Zachrison, blivande ansvarig för digital nyhetsutveckling.

– Samtidigt känns det såklart vemodigt att lämna det operativa arbetet och alla fantastiska och hårt arbetande kollegor på Ekot, säger Olle Zachrison.

Sveriges Radio står inför en ny tillståndsperiod där det nu är klart vilka ramar företaget har att arbeta inom de kommande sex åren. Detta ger samtidigt helt nya möjligheter att utveckla verksamheten på digitala plattformar för att möta nya lyssnarbeteenden.

– I ett samhälle där det blir allt svårare att förstå vad som är sant och vad som är falskt och där publikens behov av en trovärdig guide aldrig varit större, så är det viktigare än någonsin att Sveriges Radio har en ännu bättre nyhetsverksamhet med ljudet i fokus. Och det även för de som i första hand väljer att ta del av nyheter digitalt. Genom den här nya expertrollen tar vi det arbetet vidare, säger Björn Löfdahl, programdirektör på Sveriges Radio.

– Nyhetsområdet är centralt för oss och vi har framgångsrikt drivit fram första stegen av utvecklingsprojektet ”Det digitala nyhetsuttrycket”. I det arbetet har Ekochefen Olle Zachrison varit drivande från starten. Därför är det både naturligt och roligt att Olle vill ta på sig ansvaret att driva nästa fas i den nya rollen. Det betyder samtidigt att den framtida Ekochefen inte måste lägga lika mycket tid på att driva den digitala utvecklingen utan får mer tid till det publicistiska arbetet och de så viktiga innehållsdiskussionerna, säger Björn Löfdahl.

Den nya tjänsten ska arbeta tvärs över hela Sveriges Radio med alla dess olika nyhetsgenrer; riks, utrikes, lokalt, sport, kultur och musik i alla kanaler med målet att nå nyhetspubliken digitalt och i ljudform. I första fasen av det arbetet kommer Olle Zachrison att genomföra en nulägesanalys och uppbyggnadsfas där Sveriges Radio bland annat ska fånga upp goda exempel hemma och utomlands. I fas två kommer den nya rollen att utformas mer exakt och synkroniseras med de ansvariga chefernas roller så att arbetet kan bedrivas långsiktigt med alla olika delar av Sveriges Radios nyhetsverksamhet.

Med anledning av att den nya tjänsten inrättas och Olle Zachrisons nya uppgifter tillträder Klas Wolf-Watz, publiceringschef på Ekot, som tillförordnad chef och ansvarig utgivare för Ekot med omedelbar verkan. Samtidigt inleds en rekryteringsprocess av en ny Ekochef under ledning av Björn Löfdahl.

Foto: Olle Zachrison (Fotograf Mattias Ahlm/Sveriges Radio)
Foto Björn Löfdahl (Fotograf Micke Grönberg/Sveriges Radio)
Foto Klas Wolf-Watz (Fotograf Pablo Dalence/Sveriges Radio)

För frågor eller kommentarer nås Björn Löfdahl och Olle Zachrison via presschef Claes Bertilson, 070-327 7807 eller claes.bertilson@sverigesradio.se