Brottsförebyggande rådet

Var tredje förtroendevald utsatt för hot eller våld

0:25 min

Våld, hot och trakasserier mot förtroendevalda ökar. Totalt uppgav 30 procent av de förtroendevalda att de utsattes under valåret 2018.

Utsattheten ligger på en högre nivå 2018 jämfört med samtliga tidigare år då undersökningen genomförts, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

Andelen kvinnor och män som uppger att de utsatts är ungefär densamma, 32 respektive 30 procent. Fler kvinnor än män är dock oroliga för att utsättas, och när kvinnliga politiker utsätts är händelserna oftare av sexuell karaktär.

Enligt undersökningen är det vanligt med upprepad utsatthet. 84 procent av dem som utsattes under 2018 uppgav att det hänt mer än en gång. Det vanliga är att politiker utsätts för olika former av hot och trakasserier, ofta på sociala medier, men även via direktkontakt, telefon eller mejl.

Politiker aktiva i sociala medier uppger oftare att de utsätts än politiker som inte är lika aktiva.