Ultraljud

Ny metod för behandling av prostatacancer

2:17 min

Nu ska svenska prostatacancerpatienter kunna behandlas med ny teknik, ett högintensivt ultraljud. Något som förväntas ge mindre biverkningar.

Metoden innebär att det används ett speciellt högintensivt ultraljud som bränner bort just den aggressiva tumör som finns i prostatan och alltså inte påverkar andra delar eller andra organ som vid strålbehandling.

– Det är en behandlingsmetod som med god chans att bota prostatatumören kan genomföras med mycket mindre biverkningar än vad de tidigare gängse metoderna har, operation och strålbehandling, säger Michael Häggman, överläkare i urologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ingreppet genomförs vid ett tillfälle och patienten kan lämna sjukhuset samma dag. Dessutom menar läkarna att de risker för biverkningar som finns i dag, som impotens, urinläckage och infektionsrisk kommer minska kraftigt.

Det är den utvecklade magnetkameratekniken som gör att en tumör kan ses tydligare som gjort att Sverige nu kommer testa behandlingen.
Men själva metoden är inte ny, den har under flera år använts i flera europeiska länder

– Vi vet att svenska patienter begett sig utomlands och betalat det pris som de klinikerna begär. Så det finns en efterfrågan som inte är mött i Sverige, säger Michael Häggman.

Behandlingen riktar in sig på den tumör som bedöms vara mest aggressiv. Men det finns oro för att tekniken kan missa aggressiva tumörer som då lämnas obehandlade:

– Man är orolig för att några av de obehandlade tumörerna, som man inte ens sett på magnetkameran för att de är så små, så småningom gör sig gällande och växer till, säger han.  I sådana fall kan man eventuellt göra om behandling, eller operera bort eller strålbehandla prostatan, säger Michael Häggman.

Den nya behandlingen kommer starta vid Akademiska sjukhuset i Uppsala i februari, och inledningsvis kommer utländska experter vara med vid behandlingar. Patienterna kommer sedan följas under flera år för att kunna utvärdera hur väl den här metoden står sig mot de som används i dag.

– Vi hoppas kunna visa att biverkningarna är lägre än vid operation eller strålbehandling och att effekterna på tumören är lika goda, säger Michael Häggman.