900 hårddiskar har kraschat

NU-sjukvården i stabsläge efter datahaveri

2:00 min

Inom Nu-sjukvården har 900 datorer kraschat sen i somras. Problemen har ökat den senaste veckan. Just nu råder så kallat stabsläge på sjukhusen i Uddevalla och Trollhättan, något DN var först med att berätta.

– I slutet av förra veckan blev det plötsligt en dramatisk ökning av kraschade hårddiskar, säger Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör i NU-sjukvården.

Det är datorer av en särskild modell som drabbats, och det är även en rad andra verksamheter i Västra Götalandsregionen som påverkas. Vad problemen beror på vet man inte ännu.

– Vi omfördelar dator till de verksamheter som är i mest behov av datorkraft. Vi kan inte se att patientsäkerheten är hotad, säger Anders Kullbratt.