#SRFRUKOST

Frukostseminarium 7 november: Kultur! Men hur?

60 min

Idag den 7 november diskuterades kulturjournalistiken vid ett seminarium på Sveriges Radio. Lyssna på hela samtalet med företrädare från Sveriges Radio, Kontext, Dagens Nyheter, Arbetet och inledningsvis professor Anna Roosvall från Stockholms Universitet.

Seminariet inleddes med ett samtal mellan moderator Erik Blix och Anna Roosvall, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet, som specialiserat sig på debatter och konfliktperspektiv i kulturjournalistiken och som i år avslutar ett omfattande forskningsprojekt om svensk kulturjournalistik under fyra decennier.

I den efterföljande paneldiskussionen diskuterade panelen ett flertal frågor om det i en tid när allt fler tycker allt mer olika har värderings- och kulturfrågor också gjort kulturen till en glödhet politisk stridsfråga. Samtidigt visar aktuell forskning att kulturjournalistikens särskilda roll som uttolkare av sammanhang och fördjupande analys är hotad.  Orsaken är att kulturredaktionerna i allt större utsträckning försöker vara aktuella på samma sätt som nyhetsredaktionerna, och att specialisterna samtidigt blir färre till förmån för fler allmänreportrar. Vad får det för konsekvenser? Leder det till färre perspektiv och förlorade djupanalyser? Eller leder det till en mer tillgänglig och inkluderande kulturjournalistik, för en bredare publik?

Sveriges Radios vd Cilla Benkö hälsade välkommen

Panelen:

Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter, romanförfattare och tidigare mångårig filmskribent på TT Nyhetsbyrån.
Judith Kiros, kritiker, författare och medgrundare till den kulturjournalistiska plattformen Kontext.
Johannes Klenell, kulturredaktör på tidningen Arbetet.  
Katarina Svanevik, kulturchef Sveriges Radio.

Hashtag: #srfrukost