Till år 2023

Sverige kommer att missa mål om bra mobiltäckning

2:00 min

Regeringens mål att hela Sverige ska ha tillgång till stabila mobiltjänster av god kvalitet 2023 kommer inte att nås, enligt en rapport från Post- och telestyrelsen.

Det här drabbar folk och näringsidkare i glesbygden. Bengt Halvarsson är jord- och skogsbrukare utanför Lima i västra Dalarna.

– Efter stora vägar är det väl skapligt kan man säga, men det är ställen där också som det bryts, och är man ute i skogen, då är det jättedålig täckning.

Bristen på bra mobiltäckning oroar många människor i området, säger Bengt Halvarsson och det problemet delar de med många i den svenska glesbygden.

Enligt Post- och telestyrelsens senaste uppföljning av regeringens bredbandsstrategi kommer inte målet att uppnås att hela landet ska ha tillgång till stabila mobiltjänster 2023.

Av den yta som PTS bedömer borde ha täckning med tio megabits per sekund, vilket ger möjlighet att utnyttja en rad internettjänster, har 85 procent av ytan det i dag.

Prognosen pekar på att täckningen bara kommer att öka marginellt fram till 2023, till cirka 90 procent av ytan när alla operatörers mobilnät räknas in.

I praktiken kommer täckningen att vara sämre för den som bara är kund hos en operatör.

Den modell som Sverige valt för utbyggnad av mobilnäten innebär att det är de kommersiella operatörerna som står för den.

Jan Boström är tekniskt sakkunnig vid Post- och telestyrelsen:

– En liten del extra utbyggnad har också uppnåtts genom att vi ställt täckningskrav där operatören behöver bygga ut utanför där det egentligen är kommersiellt gångbart att göra det, men de kraven går inte så långt att vi kan uppnå målet i dagsläget.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, oroas över att regeringens mobiltäckningsmål inte kommer att nås, och Cecilia Reje, näringspolitisk expert vid LRF säger att det gör det svårare att driva företag:

– Vi ser ju redan i dag att jord- och skogsbruket blir allt mer högteknologiskt och vi är beroende av uppkoppling.

Bengt Halvarsson igen:

– Vad ska man säga, man kan åka till månen och göra i stort sett vad som helst men att ringa ifrån en mobil, det ser ut att vara jättesvårt.

– Det enda som fungerar riktigt bra, det är ju när fakturan kommer, den kommer klockrent varje gång.