Ofrivillig barnlöshet

Embryon får inte användas i Örebro – slängs istället

2:39 min

Tiotusentals befruktade ägg ligger i fertilitetsklinikernas frysar och skulle efter en ny lagändring kunna doneras till kvinnor för att hjälpa dem att få barn. Men istället riskerar äggen nu att slängas. En annan lag sätter nämligen stopp för donationerna.

Vid en ivf-behandling läggs flera embryon i frysen och när de inte längre behövs ges dem till forskning eller kastas. En tanke med den nya lagändringen var att de tiotusentals embryon som just nu ligger i frysarna i stället skulle kunna doneras till kvinnor som har svårt att få barn med sina egna ägg. Det skulle bli en ny resurs för att hjälpa fler att bli föräldrar, berättar Juliane Baumgart, medicinskt ansvarig på fertilitetsenheten vid universitetssjukhuset i Örebro.

– Det finns en hel del embryon i frysen och tanken att använda dem i stället för att kassera dem är lockande, säger hon.

Tidigare har Ekot berättat om den nya lagändringen som trädde i kraft vid årsskiftet. Då blev det tillåtet att genomgå assisterad befruktning med hjälp av donerade embryon, men fortfarande har ingen fått göra denna typ av behandling.

Och det ser mörkt ut för de som vill åt de befruktade äggen i frysarna.

I arbetet med att författa någon form av riktlinjer för de nya behandlingarna har Socialstyrelsen hittat ett juridiskt hinder, enligt Anders Fejer, enhetschef på Socialstyrelsen.

– Man kan idag inte använda embryon som finns i ivf-klinikernas frysar. De är inte, som det ser ut, aktuella för att använda för donation, säger han.

Det finns nämligen en annan lag som hindrar de befruktade äggen i frysen från att doneras. Ägarna till dessa embryon har inte utretts som donatorer, vilket är ett krav för att få donera.

Istället blickar Socialstyrelsen framåt.

– Man måste börja från nuläget. De som genomgår en ivf-behandling där man skapar embryon och fryser ner dem. Det är från dessa som man kan få embryon för donation, säger Anders Fejer.

Men även detta är svårt. Hur man ska utreda framtida embryodonatorer är en svår etisk fråga som man ännu inte har lyckats besvara. Personer som genomgår ivf-behandling är nämligen ofta i en sårbar situation och en donation ska enligt svensk lag göras helt frivilligt.

– Det får inte uppfattas som att det finns motkrav för behandling eller att att man krävs på att delta för donation. Det ska inte finnas någon sådan farhåga, säger Anders Fejer.

Är den nya lagen om embryodonation tandlös?

– Det kan jag inte svara på. Jag är inte rätt person att bedöma det.

Lagändringen gör det också möjligt att skapa ett nytt embryo med ett ägg från en äggdonator och en spermie från en spermiedonator. Men i dagsläget är det brist på ägg- och spermiedonatorer och efterfrågan är redan stor.

Embryon som finns i frysarna sedan innan hade däremot blivit en helt ny reserv av ägg att ta ifrån, en reserv som alltså inte ser ut att kunna användas.