Tvist om öar avgjord

De båda holmarna Flisen och Näsrevet utanför Näs tillhör bönderna på Näs och inte staten. Det slår hovrätten fast i en dom.
Under lång tid har det tvistats om vem som har rätten till öarna. Lantmäteriets utredning kom fram till att det var näsbönderna, men beslutet överklagades. Nu har alltså hovrätten gett bönderna rätt.