Klimatsatsning

Statsministern: Koldioxidneutralt Island 2040

1:59 min

Island har lång väg kvar till klimatmålet om att vara koldioxidneutralt senast 2040. Ekot har intervjuat Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir.

Räknat per invånare släpper Island ut runt 17 ton koldioxid per år. Det är mer än det dubbla jämfört med snittet i EU och drygt tre gånger så mycket som Sverige, enligt statistikbyrån Eurostat.

– Jo, det är sant att Island är en stor utsläppare, per invånare. Vi är väldigt väl medvetna om det, säger statsminister Katrín Jakobsdóttir till Ekots korrespondent.

Nu måste mycket hända de kommande två decennierna för att Island ska nå regeringens ambitiösa klimatmål.

– Vi har lagt fram ett mål om ett koldioxidneutralt samhälle senast år 2040. Jag tycker att vi har stora möjligheter för lyckligtvis har vi rika naturresurser, säger Katrín Jakobsdóttir.

Statsministern syftar bland annat på att Island har gott om förnyelsebara energikällor som vattenkraft och geotermisk energi från den vulkaniska marken. Hon hävdar också att Islands litenhet gör det enklare att få snabbt resultat av klimatsatsningar.

Katrín Jakobsdóttir är partiledare för Gröna Vänstern. Sedan snart två år är hon statsminister i en mycket bred regering som även består av konservativa Självständighetspartiet och Framstegspartiet från den politiska mitten.

Island är ett mycket bilberoende land, med fler bilar än vuxna invånare. För att vända den negativa kurvan av klimatutsläpp beslutade regeringen förra hösten om en satsning på att ställa om fordonsflottan till eldrift, bland annat genom ett förbud för nya bensin- och dieselbilar år 2030.

– Bara ett år efter att regeringen lanserade energiomställningen ser vi att förändringen börjar att ske, säger Katrín Jakobsdóttir.

– Vi ser att allmänheten gör nya val. Vi ser att den privata sektorn kommer med stora investeringar i det här och självklart lägger regeringen mycket pengar på det.

Andra viktiga isländska klimatsatsningar handlar om att plantera skog och återställa våtmarker på den karga ön ute i Nordatlanten.

Fast Island är alltså fortsatt en av Europas största utsläppare av klimatgaser, relativt sett.

– Vi har också stora utmaningar. Det gäller flygsektorn och den tunga industrin, som använder förnyelsebar energi men släpper ut massor. Då talar jag om aluminiumindustrin, som är viktig för den isländska ekonomin, säger Islands statsminister.