Så högt går vattnet vid en översvämning

2:45 min

Runt 2 000 fastigheter i Karlskrona kommer att drabbas av översvämning inom åttio år. Många hus som idag ligger på tryggt avstånd från havet får i framtiden vattnet inpå knuten.

SMHI:s rapport för Blekinge visar att medeltemperaturen kommer att stiga med fyra grader fram till år 2100. Havet värms upp och varmt vatten tar större plats än svalare vatten så havsnivåerna stiger generellt.

Men vattnet kan tillfälligt stiga och då så mycket som tre meter.

– Då står vi med vatten till midjan här i Hoglands Park. Infartsleden och tågrälsen är avskuren av vattnet och det går inte att ta sig in och ut ur stan förutom med båt, säger Kenneth Johansson, ansvarig för den klimatanpassningsplan som kommun tar fram.

Vid tre meters tillfällig höjning så drabbas runt 1700 bostäder, 100 industrier och 200 samhällsfunktioner. Trots det så förbereder sig kommunen bara för 1,5 meters höjning.

– Vi kan inte börja investera för det som händer om 80 år. Istället börjar vi med en och en halv meter och sen får man anpassa sig efter framtiden, säger Kenneth Johansson.

Runt årsskiftet når klimatanpassningsplanen politikerna för beslut och då finns ett 20-tal åtgärder som ska förbereda Karlskrona kommun för bland annat översvämningar.

Men för de många privatpersoner vars bostäder någon gång i framtiden drabbas av översvämning så ligger ansvaret - hos just människorna själva.

– Vi har kartor på översvämningarna på nätet och alla måste ta ett ansvar och se hur just dem drabbas, säger Kenneth Johansson.