Skogsstyrelsen: Granbarkborren fördubblat förstörelse

1:44 min

Skador i Blekinge för hundratals miljoner kronor, enligt ny inventering.

Det är Skogsstyrelsen och Södra Skogsägaren som tillsammans gjort inventeringen som visar att skadorna efter granbarkborren nästan fördubblats mellan sommaren 2018 och 2019.

Den torra sommaren ifjol gjorde att skadeinsekterna trivdes och ovanligt många borrar kläcktes och förstörde skog under sommaren 2019.

– Vi har haft indikationer på att skadorna har varit minst lika stora som 2018 och även signaler på att de kunde vara ännu värre än då, så vi är inte helt förvånade, säger Johan Henrysson, platschef på Skogsstyrelsens Blekingekontor.

Enligt Johan Henrysson är det svårt att exakt bedöma värdet på det förstörda virket.

– Pratar vi om hela riket så handlar det om flera miljarder kronor, men här i Blekinge kan det handla om upp mot hundratals miljoner kronor.

Är Blekinge nu mer förberett för nästa säsong?

– Vi har lärt oss en del under detta året och kommer dra lärdom av det inför 2020.