Sjukvård

18 av 20 regioner har problem med ekonomin

2:05 min

18 av 20 regioner väntas gå med underskott inom hälso- och sjukvårdsområdet i år, enligt SKL.

– I stort sett alla regioner har stora ekonomiska utmaningar framöver och det är främst i hälso- och sjukvården där man kan se att 18 av 20 regioner har underskott inom hälso- och sjukvården, säger Annika Wallenskog som är chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Hur ser det ut inför nästa år?

– De flesta upplever att nästa år kommer att vara ännu tuffare, så det behövs göras stora omställningar.

Jämtland, Västerbotten och Östergötland tillhör de regioner där sjukvårdsekonomin är särskilt ansträngd.

Halland och Jönköping är de enda regioner där sjukvårdsområdet inte väntas gå med underskott i år.

Enligt SKL är den främsta förklaringen till underskotten att efterfrågan på vård har ökat.

– Det bygger ju på att vi har en åldrande befolkning och i takt med stigande ålder får man fler sjukdomar men vi kan också se att man har blivit bättre på att behandla och bota fler sjukdomar, det tar ganska mycket resurser, säger Annika Wallenskog på SKL.

Nästa år väntas efterfrågan på sjukvård öka snabbare än skatteintäkterna. I fyra regioner planerar man att höja skatten, det är Halland, Kalmar, Östergötland och Jämtland-Härjedalen.

I de flesta regioner väntas besparingar. På Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm varslades 350 undersköterskor och 250 läkare i förra veckan, det kom efter flera ansträngda år med varsel, platsbrist och en stor flytt till Nya karolinska.

Yvonne Dellmark som är ordförande för läkarföreningen på Karolinska är mycket bekymrad över läget.

– Redan i dag har vi en situation där våra medlemmar arbetar alldeles för mycket, de som jobbar kliniskt har ett tungt åtagande och svårt att hinna med sina patienter på ett bra sätt.

De töjer sig till det yttersta för att patienterna ska få bra vård, att då säga att 250 av oss är överflödiga känns som ett hån, säger Yvonne Dellmark.

Vad tror du händer om alla de 250 läkarna försvinner?

– Om alla försvinner kommer det påverka vården, vi kommer att få mycket sämre tillgänglighet och det kommer att hota patientsäkerheten.