GÖTEBORG

Allégården får tillbaka sin 1800-tals look

1:53 min

Under vintern och våren kommer Allégården i Haga att renoveras efter  originalritningarna för huset.

Huset från 1897 byggdes som Dicksonska Folkbiblioteket och ligger vid Södra Allégatan. Det är ett av kommunala fastighetsbolaget Higabs 31 byggnadsminnesmärkta hus.
Nu återskapas utsidan utifrån originalritningarna.

– Ambitionen är att det kommer att märkas ganska tydligt, säger 
Siman Jasim som är chef för underhåll och lokalanpassningsprojekt på Higab. Bbland annat ska detaljer på taket och en skorsten komma tillbaka.

Under hösten pågår en genomgång i de kommunala bolagen i Göteborg av vilka fastighetsinnehav som skulle kunna säljas. Men enligt Stefan Lundqvist, vice vd på Higab, finns Allégården inte med i de planerna.

Idag är Allégården en plats för många olika aktiviteter inte minst för pensionärer. De kommer att kunna fortsätta som vanligt, även om renoveringarna märks av.

Under april/maj nästa år ska renoveringsarbetet vara klart.