OFRIVILLIG BARNLÖSHET

Ministern försvarar kritiserade lagen

2:00 min

Tiotusentals infrysta embryon som var tänkta för donation ser inte ut att få användas, eftersom det finns juridiska hinder som sätter stopp för donationerna som Ekot idag har berättat.

Socialminister Lena Hallengren (S) försvarar lagen om embryodonation och tycker inte att den är verkningslös.

– Det vill jag inte säga, för då hade inte lagen lagts fram och riksdagen hade inte heller fattat beslut. Men det är klart att den nu behöver hanteras i verksamheter tillsammans med Socialstyrelsen.

Syftet med lagändringen som trädde i kraft vid årsskiftet var att hjälpa fler att bli föräldra och ett sätt skulle vara assisterad befruktning med hjälp av donerade embryon, befruktade ägg som lämnats kvar sedan ivf-behandlingar.

Just nu finns tiotusentals sådana embryon i fertilitetsklinikernas frysar, men som Ekot idag har kunnat berätta, ser äggen inte ut att kunna doneras eftersom ägarna inte har utretts som donatorer. Men socialminister Lena Hallengren tycker att det är för tidigt att utvärdera lagen.

– Nu har det inte ens gått ett år så det är lite tidigt för regeringen att göra en uppföljning. Men det är ju viktigt för Socialstyrelsen och berörda verksamheter att inte bara se vad som har varit möjligt utan hur man också kan göra det möjligt framöver. Det är en lagstiftning som är tänkt att gälla från nu och framåt.

Så det kan tillkomma ytterligare lagändringar?

– Jag känner att jag spekulerar lite för mycket. Om det nu handlar om embryon som ligger i frysen där man inte har godkänts som donator. Det är naturligtvis möjligt att på ett annat sätt i framtiden säkra upp att de som har ivf-behandlingar och som har embryon som man fryser in, att man samtidigt prövar dem som donatorer. Bara för att ge ett exempel. Det här är en fråga där riksdagen ganska samlat har bestämt att det är så här vi vill arbeta för att motverka ofrivillig barnnlöshet.