Skolan

Nationella proven ska digitaliseras och rättas centralt

1:24 min

Ännu en av av de 73 punktern i Januariavtalet, som regeringen, Centern och Liberalerna står bakom, har prickats av. Det gäller central rättning av skolans centrala prov.

Syftet med förändringen är bland annat att få en mer likvärdig bedömning, säger Roger Haddad, utbildningspolitisk talesperson för Liberalerna.

Punkt 49 i Januariavtalet handlar om skolan. Där står bland annat att "de nationella proven ska digitaliseras och rättas centralt". För nästa budgetår har 16 miljoner avsatts för att digitalisera de centrala proven, för att slippa problemen med prov som i pappersform kommit på avvägar vid flera tillfällen.

I går beslutade regeringen att ge Skolverket i uppdrag att under nästa år ta fram förslag på hur rättningen ska gå till - om det ska ske hos Skolverket eller en separat egen myndighet och vad det kan tänkas kosta.

Genom en central rättning ska även den så kallade betygsinflationen minimeras. I dag får en del elever betydligt högre slutbetyg än vad de presterat på centrala prov.