Inhemsk matproduktion

Nigeria stänger sina landgränser

2:10 min

Afrikas största ekonomi och folkrikaste land Nigeria har stängt sina landgränser för handel på obestämd tid – ett beslut som väntas få stora konsekvenser för hela regionen. Men Nigeria motiverar beslutet med att man vill skydda inhemsk matproduktion.

– Varför måste vi låta oss födas av andra länder, frågar chefen för Nigerias tullmyndighet Hameed Ibrahim Ali retoriskt till försvar för beslutet att helt stänga Nigerias landgränser för handel med grannländerna, och tillägger att inget land som inte kan försörja sig själv kan kalla sig självständigt.

Nigeria har stegvis stängt sina gränser de senaste månaderna, och i veckan meddelade man att de nu helt stängda gränserna inte öppnar för handel förrän tidigast 31 januari. Beslutet att helt strypa den mycket omfattande handeln – både formell och informell – mot grannländerna motiveras med den omfattande smugglingen av livsmedel som man anser slår ut inhemsk produktion.

– Kina stängde sina gränser i 40 år, och är nu ett mäktigt land – vill vi inte att Nigeria ska bli mäktigt? fortsätter tullchefen Hameed Ibrahim Ali.

Smugglingen av kraftigt tullbelagda varor över gränserna in i Nigeria är omfattande. Tankesmedjan The Brookings institution visar att Nigerias grannland Benin importerar mångdubbelt större mängd ris per capita än vad Nigeria gör. Ris som i stor utsträckning smugglas vidare till Nigeria och dumpar priserna där.

Samtidigt får beslutet kritik både inom Nigeria och i regionen. I grannländerna väntas det drabba tiotusentals människor som försörjer sig på legal och illegal gränshandel med jätteekonomin Nigeria, och i Nigeria väntas det leda till ökade priser på många baslivsmedel.

Många påpekar också på det ironiska i att Nigeria tagit det drastiska beslutet bara månader efter att landet gått med i Afrikas nya frihandelsavtal - AfCFTA.