Ekots Lördagsintervju

Lövin är emot i diskussionen om att bygga ut Arlanda

1:43 min

Regeringen diskuterar om Arlanda behöver byggas ut med ytterligare en landningsbana. Socialdemokraterna är öppna för det, men Miljöpartiet håller emot. Det framgick när Isabella Lövin var gäst i Ekots Lördagsintervju i dag.

– Vad det gäller landningsbanor så har Arlanda tre. Heathrow, som är Europas största flygplats, med 80 miljoner passagerare, har två landningsbanor. Så jag ifrågasätter att det finns ett sådant behov, säger Isabella Lövin.

Swedavia som är ett statligt bolag som äger och driver många av landets flygplatser ser i sina prognoser ett kraftigt ökat flygande. Från dagens ca 74 000 flygresenärer som varje dag åker från Arlanda räknar dom med en ökning till 125 000/dag inom 20 år. Men miljö- och klimatminister Isabella Lövin ifrågasätter den prognosen.

– Vi måste följa utvecklingen också och vad som sker. Och vi ser ju ett väldigt kraftigt minskat flygande i Sverige idag. Inrikesflyget har minskat med 10 procent, vi ser flera procent minskning till skillnad från tidigare år när det har varit 5-6 procent ökning ända sedan 90-talet.

Regeringen är inte enig om en utbyggnad med ytterligare en landningsbana på Arlanda. Om Miljöpartiet får som dom vill måste klimatfrågan väga tungt.

– Då måste vi fokusera på att minska utsläppen från transportsektorn, inte göra stora investeringar och lägga stort politiskt krut på att öka utsläppen.