Sjöfart

Fartyg kan behöva sänka farten för klimatets skull

Hastighetsbegränsningar på havet ska diskuteras på ett möte i London med den Internationella sjöfartsorganisationenden här veckan.

Att sänka hastigheten för fartyg skulle vara ett sätt att minska bränsleåtgången. Det skulle i sin tur minska utsläppen av växthusgaser rapporterar brittiska BBC.

Sjöfartsbranschen satte förra året upp som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till år 2050.

Lägre hastigheter skulle också kunna leda till en minskad risk att köra på och skada valar.