Efter kritiken: Peter Handke bjuds inte in till Rinkeby under Nobelveckan

2:19 min

Peter Handke har inte fått någon inbjudan när Rinkebyelevers arbete med Nobelprisvinnarna i litteratur ska presenteras i december.

Sedan 1988 har man varje höst arbetat med projektet "Nobel i Rinkeby" där skolelever i stadsdelen i norra Stockholm läser och arbetar med verk av årets Nobelpristagare i litteratur. Men trots att två pris delas ut i år, bjuds bara en pristagare till Rinkeby.

– Vi tycker Olga Tokarczuk passar bra i Rinkeby, vi har inte bjudit Peter Handke, säger författaren Gunilla Lundgren som är grundare till Nobel i Rinkeby.

I år delas två nobelpris i litteratur ut, ett för 2018 till polska Olga Tokarczuk och ett för 2019 till den kontroversiella österrikiska författaren Peter Handke. Valet av Peter Handke har mötts av massiv medial kritik och protestmanifestationer, både i Sverige och utomlands.

Handke har anklagats för att i tidigare texter och intervjuer relativisera massakern i Srebrenica, och hans band till Slobodan Milosevic har ifrågasatts - bland annat talade Handke på den tidigare serbledarens begravning.

I Rinkeby har man dock arbetat med texter av både Handke och Tokarczuk - men bara den sistnämnda har alltså bjudits in.

– Det finns många bosniska flyktingar här och vi tycker inte att vi vågar utsätta de här barnen.

Vad är det som skulle kunna hända menar du?

– Det skulle kunna bli protester och demonstrationer. Det skulle det kunna bli om han kommer.

När ni har presenterat den här problematiken - vad har barnen och ungdomarna sagt då, och vad har ni sagt?

– Vi har berättat om det här med Srebrenica och om Milosevic, och vi har läst delar för dem och berättat om Handkes ställningstagande. Han har både sagt saker man kan hålla med om och saker man inte kan hålla med om.

– En del tycker det var väldigt dumt att han fick priset och en del tycker att han skriver bra; folk säger dumma saker, och i krig kan det hända mycket svåra saker. Många av de här barnen vet ju vad krig är.

För trettioförsta året i rad arbetar Gunilla Lundgren med Nobelprisvinnaren i litteratur tillsammans med skolelever i Rinkeby. Att det i år delas ut två priser innebär att arbetet även inkluderar två högstadieklasser i Tensta. Rinkebyeleverna som arbetar med projektet går i mellanstadiet vilket är en viktig anledning till att Gunilla Lundgren tycker att kontroversen kring Peter Handke blir för mycket att handskas med, och hon poängterar att det inte är eleverna som valt pristagare. I slutet av november väntas besked om Olga Tukarczuk kommer till Rinkeby.

- De nobelpristagare som varit här - alla säger att det var bland det bästa på hela Nobelveckan, så vi hoppas hon kommer och får vara med om det här.