Höjda avgifter

Missad läkartid kan bli dubbelt så dyrt

0:39 min

Region Kronoberg vill höja flera patientavgifter. Bland annat föreslås avgiften för ett uteblivet läkarbesök fördubblas både inom primärvården och specialistvården till 300 respektive 600 kronor.

Man vill också höja kostnaderna för anhöriga som övernattar på BB till det dubbla - 300 kronor natten och egenavgiften för hörapparater vill man tredubbla till 1050 kronor.