Dyr process

Offentliga upphandlingar överklagas systematiskt

2:26 min

Entreprenörer som förlorar anbud i offentliga upphandlingar har alltmer satt i system att överpröva vinnande anbud för formaliafel med syftet att få dem ogiltigförklarade.

Den bilden ger upphandlingschefen i Örebro kommun, Helena Sköld- Lövgren, som pekar på att det kostar både tid och skattepengar.

– Vi tvingas att förkasta anbud. I Örebro till exempel har vi varit med flera gånger nu under den tid som jag varit här, sedan januari, om att vi kanske har fått in sju stycken anbud, men att det i sex av dem varit små, små formaliafel. Och då står vi där med bara ett anbud kvar, säger hon.

– Och då står vi kanske inte med den bästa och goda affären.

De små formaliafelen som förlorande, missnöjda anbudsgivare söker efter med lupp kan gälla ett intyg som kanske är några dagar för gammalt. Ett färskt exempel från Stockholm där en upphandling på elcyklar värd 400 miljoner har bromsats för att delar av anbudet – mot reglerna – var skrivet på norska. Det var något en konkurrerande anbudsgivare överprövade i domstol och hittills fått rätt i.

Stora pengar ligger ju i potten när kontrakt ska skrivas säger Örebros upphandlingschef Helena Sköld-Lövgren.

– Örebro kommun handlar upp för någonstans mellan tre och tre och en halv miljard kronor årligen. Det som händer när vi ogiltigförklarar och får göra om upphandlingarna, för det är ju tyvärr så som det blir nu att vi får avbryta mycket och istället göra upphandlingen en gång till, säger hon.

– Det tar ju resurser från en annan upphandling som vi skulle behövt göra.

Hur vanlig jakten är på formaliafel i anbud även i andra kommuner eller regioner är svårt att säga, men enligt Upphandlingsmyndigheten överprövades år 2017 totalt 1200 upphandlingar och enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, kan kostnaden för det handla om miljardbelopp.

Chefsjuristen vid SKL, Germund Persson, hoppas på en lättnad i reglerna så det blir lättare i ett sent skede att komplettera anbud utan att upphandlingar ska behöva tas om eller att anbud ska behöva ogiltigförklaras.

– Vid en internationell jämförelse har vi ganska många överprövningar i Sverige. Både antalet och handläggningstiderna är ju problem, så är det ju, säger han.