Efter dom i kammarrätten

750 unga mister plats på Migrationsverkets boenden

2:23 min

Migrationsverket meddelar att man tolkat en kammarrättsdom från i somras – och kommit fram till att 750 unga personer som vistas i Sverige enligt den så kallade gymnasielagen, inte har rätt att bo på Migrationsverkets boenden.

– Vi förstår att det här är ett tungt besked att få. Det vi gör nu är att vi börjar inte att tillämpa det här i dag, utan vi avvaktar med att göra det här till den 31 januari, så att vi ser att det finns lite tid här. Både för att avsluta studier och för att leta boende, men vi avvaktar även med hänsyn till kommunerna, säger Veronika Lindstrand Kant, chef för nationella samordningsavdelningen på Migrationsverket.

De 750 ungdomar som berörs är en del av den grupp på cirka 7 500 som är kvar i landet, trots att de fått avslag på sina asylansökningar, men har stöd i gymnasielagen. Den ger dem rätt att stanna så länge de bedriver gymnasiestudier, och sedan i ytterligare sex månader för att söka arbete.

Om de lyckas få arbete får de permanent uppehållstillstånd. Gruppen är spridd över landet, men de flesta bor i Västsverige.

I jakten på nya boenden finns risken att de tvingas söka hjälp hos kommunernas socialtjänst. Något som fått Sveriges kommuner och landsting, SKL, att protestera mot Migrationsverkets beslut. Fredrik Lennartsson är chef för avdelningen för vård och omsorg hos SKL.

– Vi menar att det här är ett beslut som får stora konsekvenser för individer och för kommuner, och att det rimliga hade varit att Migrationsverket vände sig till regeringen med ett krav om lagändring, i stället för att nu göra en ny tolkning på egen hand.

Men ställd inför den frågan avvisar Veronika Lindstrand Kant alla tankar på att begära ny lagstiftning.

SKL menar att ni borde vänt er till regeringen i stället för att göra en ny tolkning av den här lagen. Hur ser du på det?

– Vi har ju tagit det här rättsliga ställningstagandet, det är vår tolkning av den här kammarrättsdomen, men man kan konstatera, och det är ingen hemlighet för oss, vi har ju träffat SKL – att vi ser olika på den här domen från kammarrätten.