Så får du jämställdhet på ditt jobb

2:21 min

Hur förändrar man sin arbetsplats från machokultur och mansdominans till jämställdhet? Och finns det för affärsnytta med det? Ja, det finns det, säger Pirjo Unnerstad. Hon är HR-chef på Ikano Bostad och prisas i dag för sitt jämställdsarbete med Unionens jämställdhetspris Guldstegen 2019.

Ett företag som har mångfald och är jämställt har allt att vinna affärsmässigt. Vad vill vi ha för kultur? Hur ska vi uppfattas? Detär frågor man kan ställa sig, säger Pirjo Unnerstad.

Tänk på detta om du vill förändra företaget:

  • Du måste ha med dig organisationen och ledningen och deras engagemang.
  • Du måste ha modiga chefer - (modiga chefer skapas genom att de vill och har förmåga att inkludera)
  • Du måste jobba systematiskt med rekrytering och succession. Inte bara av lättja rekrytera en person som liknar dig själv. Hitta någon som är annorlunda
  • Se till att du får in den faktiska mångfalden.