Utbyggt slutförvar

Lagret ska hålla i 10 000 år – idag yttrar sig domstolen om ansökan

0:49 min

Idag kommer mark- och miljödomstolens yttrande om den planerade utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark.

  • Svensk kärnbränslehantering (SKB) har ansökt om att tredubbla storleken på det nuvarande förvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall. 
  •  Mark- och miljödomstolens besked idag lämnas sedan över till regeringen som beslutar om förvaret ska byggas.