Ingen cykel på smalare E4

Vägverket vill förbjuda gång- och cykeltrafik längs delar av E4, det gäller sträckorna Överdal-Mörtsal och Nyadal-Gallsäter mellan Örnsköldsvik och Härnösand. Orsaken är att ett mitträcke ska sättas upp, utan att vägen breddas, och då blir det ingen plats för cykel och gångtrafikanter. Nu ska Länsstyrelsen bestämma om det blir ett förbud eller inte.