"Det vi gör de närmaste tio åren är väldigt viktigt"

12 min
  • Markku Rummukainen är professor i klimatologi och Sveriges representant i FN:s klimatpanel. Få andra har så stor insyn i både forskningen och politiken.
  • Han ser det som sin roll att ge folkvalda politikerna och allmänheten rätt information vad vi står inför för scenarier.
  • Trots att koldioxidutsläppen globalt fortsätter att öka tror han att det går att begränsa uppvärmningen till 1,5-2 grader som världens ledare lovat i det så kallade Parisavtalet. 
  • Hör den andra delen i en reportageserie om de svenska klimatforskarna av Johanna Sjövall.