Sveriges Radio ska inte avveckla grammofonarkivet

Med anledning av ett antal felaktiga spekulationer i medier de senaste dagarna så skriver här Anna-Karin Larsson, områdeschef musik, om vad som faktiskt beslutats på Sveriges Radio om musikhanteringen. För att vara tydlig, grammofonarkivet kommer vara kvar som idag.

De senaste dagarna har ett olyckligt missförstånd skett om ett beslut vi på Sveriges Radio tagit om att modernisera och förbättra vår musikhantering.

Det som faktiskt har hänt är att vi i augusti meddelade att vi på Sveriges Radio säger upp det avtal vi har för vår interna musikhantering med förvaltningsbolaget SRF (som ägs gemensamt av Sveriges Radio, SVT och UR) som därför valt att varsla ett antal av sina anställda. I avtalet som sagts upp är det en mindre del av uppdraget som handlar om att uppehålla grammofonarkivet, den huvudsakliga delen av verksamheten handlar bland annat om att katalogisering, inköp, förvaltning, administration och en del research för samtliga programbolag.  

Vi ser behov av att knyta musikhanteringen närmare de redaktioner som jobbar med musiken på Sveriges Radio och att ta fram tekniska lösningar som gör att den manuella hanteringen på sikt minskar. Det är alltså mot den bakgrunden, och vårt behov att effektivisera arbetet kring musikhanteringen, som avtalet sagts upp. Det för att snabbare komma ut med ny musik, få nöjdare publik och snabbare ge rätt ersättning till upphovspersoner, musiker och artister.

Vi har därför valt att istället starta en ny mindre verksamhet inom Sveriges Radio som i större utsträckning ska använda digitala verktyg och arbetssätt eftersom musikindustrin idag i praktiken är helt digitaliserad. Rekrytering av personer med olika kompetenser som kommer att arbeta med detta hos oss pågår inför starten i februari 2020.

I rapporteringen de senaste dagarna har tyvärr detta framställts som en neddragning riktat mot grammonfonarkivet på Sveriges Radio, och det stämmer inte. Grammofonarkivet och hur vi arbetar med det kommer inte att förändras från idag.

Redan för fem år sedan, 2014, slutade grammofonarkivet att köpa in nya fysiska skivor. Vi valde då, och det gäller även idag, att vi köper in den musik vi spelar i radio och inte all ny svensk musik endast med avsikt att bygga ut arkivet.

Vi har absolut en väldigt speciell samling musik idag det är vi många som tycker, och vi kommer också ha det i fortsättningen. Sen finns det de som tycker att vi inte alls ska ha det, de finns de som tycker att vi borde satsa ännu mer på arkivet, och det kan man förstås tycka. Men vi har inget sådant arkivuppdrag i vårt sändningstillstånd och vi tycker inte heller att det vore rätt sätt för Sveriges Radio att prioritera med våra resurser. Vi köper därför inte längre in musik som vi inte spelar bara för att bygga arkiv.

Det betyder alltså inte att det nuvarande arkivet ska nedmonteras, säljas av eller liknande, många har påståendena varit och det är förstås tråkigt att detta beslut misstolkats. Jag hoppas dock att detta inlägg gör att fler förstår hur vi har tänkt och agerat.

Anna-Karin Larsson
Områdeschef musik, Sveriges Radio