Barn som hamnat snett

Regeringen vill se insatser till barn – utan föräldrars lov

2:10 min

Barn som hamnat snett ska kunna tvingas till sociala insatser utan samtycke från föräldrarna. Det vill regeringen som nu ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram lagförslag som ska ge socialtjänsten mer makt att gå över huvudet på föräldrar.

Den kommunala socialtjänsten kan idag erbjuda olika typer av så kallade öppna insatser som kräver samtycke från föräldrar och barn. Det handlar till exempel olika typer av stöd eller samtalsbehandlingar.

Socialminister Lena Hallengren (S) vill inte specificera vilka insatser som hon vill ska användas mer, men hon vill alltså att barn och ungdomar ska kunna tvingas till socialtjänstens öppna insatser utan föräldrars samtycke.

– Det finns situationer som uppstår där man hade kunnat bryta en utveckling. Socialtjänsten ser det med andra ögon, med en annan överblick. De tittar inte bara innanför familjens fyra väggar, säger Lena Hallengren.

Det finns redan i dag utrymme att i undantagsfall ge öppna insatser till barn över 15 år, över huvudet på föräldrarna.

Men när Socialstyrelsen nu får i uppdrag att ta fram nya lagförslag vill socialministern göra det lättare för Socialtjänsten att göra detta och att även yngre barn också ska kunna tvingas till insatser.

Lena Hallengren anser att det är rimligt att då inskränka föräldrars rätt att bestämma över sina egna barn.

– Det är ju för deras barns bästa. Jag hoppas att om de inte ser det i stunden så ser man det senare när man känner att ens barn plötsligt har hamnat rätt i livet, säger hon.