Lördag 16 november 2019

Utan ekologi, ingen ekonomi i skogsbruket

Vad menas med hållbart skogsbruk? Och vad behöver svenskt skogsbruk göra för att bli hållbart, på riktigt? Det borrar vi i i lördagens Naturmorgon.

Vi intervjuar Sten B Nilsson, skogsprofessor med internationell erfarenhet. Han menar att svenskt skogsbruk måste tänka om för att vara relevant i framtiden. I stället för att utgå från ekonomin, som man gör i dag, måste man utgå från ekologin - ja själva biologin. En nödvändighet för naturen, men också en ekonomisk nödvändighet: Virket blir osäljbart på en internationell marknad om man inte kan visa att det kommer från ett hållbart skogsbruk, säger Sten B Nilsson.

Han menar att även miljörörelsen behöver tänka om och ha mer konstruktiva förslag kring hur framtiden i den svenska skogen ska se ut.

Vi har också ställt frågan om hur vi ska nå ett hållbart skogsbruk - och vad det egentligen är - till en rad företrädare inom den svenska skogen.

Morgonens fältreporter Joacim Lindwall knyter ihop de skogliga trådarna  hemifrån en skogsägare i Jämtland, Kerstin Dafnäs. Hon är ordförande för den kvinnliga skogsägarföreningen Spillkråkan, som bland annat vill öka kunskapen om hållbart skogsbruk.

I veckans kråkvinkel hyllar Maria Westerberg "ifreden" på en värmländsk myr.

Programledare är Jenny Berntson Djurvall.